Live
29Snake Eyez1Snake EyezCuBlanco9CuBlanco27mikey r13mikey rCuBlanco9CuBlanco26CuBlanco9CuBlancolilsicx10lilsicx25Kino8Kinomikey r13mikey r21lilsicx10lilsicxSBA Big Arch16SBA Big Arch22mikey r13mikey rWMD| Mom's Spaghetti12WMD| Mom's Spaghetti17DM | Soothsayer4DM | SoothsayerSBA Big Arch16SBA Big Arch18FirstNevermore5FirstNevermorelilsicx10lilsicx19WMD| Mom's Spaghetti12WMD| Mom's SpaghettiHardTymze6HardTymze20mikey r13mikey rBlueBOMBER3BlueBOMBER12ToneLoki14ToneLokiSBA Big Arch16SBA Big Arch11lilsicx10lilsicxLaziepokekai11Laziepokekai10HardTymze6HardTymzeHF | dreiss7HF | dreiss9Bye2ByeBlueBOMBER3BlueBOMBER30Velociraptor15VelociraptorSnake Eyez1Snake Eyez28Snake Eyez1Snake EyezVelociraptor15Velociraptor24CuBlanco9CuBlancoVelociraptor15Velociraptor23Snake Eyez1Snake EyezKino8Kino16mikey r13mikey rVelociraptor15Velociraptor15CuBlanco9CuBlancoWMD| Mom's Spaghetti12WMD| Mom's Spaghetti14FirstNevermore5FirstNevermoreKino8Kino13Snake Eyez1Snake EyezDM | Soothsayer4DM | Soothsayer8Velociraptor15VelociraptorSBA Big Arch16SBA Big Arch7mikey r13mikey rToneLoki14ToneLoki6Laziepokekai11LaziepokekaiWMD| Mom's Spaghetti12WMD| Mom's Spaghetti5CuBlanco9CuBlancolilsicx10lilsicx4HF | dreiss7HF | dreissKino8Kino3FirstNevermore5FirstNevermoreHardTymze6HardTymze2BlueBOMBER3BlueBOMBERDM | Soothsayer4DM | Soothsayer1Snake Eyez1Snake EyezBye2ByeRound 1Round 2Round 3SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6
Snake Eyez
CuBlanco
mikey r
CuBlanco
CuBlanco
lilsicx
Kino
mikey r
lilsicx
SBA Big Arch
mikey r
WMD| Mom's Spaghetti
DM | Soothsayer
SBA Big Arch
FirstNevermore
lilsicx
WMD| Mom's Spaghetti
HardTymze
mikey r
BlueBOMBER
ToneLoki
SBA Big Arch
lilsicx
Laziepokekai
HardTymze
HF | dreiss
Bye
BlueBOMBER
Velociraptor
Snake Eyez
Snake Eyez
Velociraptor
CuBlanco
Velociraptor
Snake Eyez
Kino
mikey r
Velociraptor
CuBlanco
WMD| Mom's Spaghetti
FirstNevermore
Kino
Snake Eyez
DM | Soothsayer
Velociraptor
SBA Big Arch
mikey r
ToneLoki
Laziepokekai
WMD| Mom's Spaghetti
CuBlanco
lilsicx
HF | dreiss
Kino
FirstNevermore
HardTymze
BlueBOMBER
DM | Soothsayer
Snake Eyez
Bye